Partnerzy
Magiczny Kraków
Od lat współpracujemy z Magicznym Krakowem
Krakowska Kongegacja Kupiecka
Krakowska Kongregacja Kupiecka Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa założona została w 1410 roku, za panowania króla Władysława Jagiełły. Na podstawie zapisu w najstarszej Consularia Cracoviensia1 (rok 1410, tom I, str. 361) przyjęto datę 25 luty 1410 r. jako czas narodzin Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Od najwcześniejszych lat jej działalność i kompetencje wyznaczane są słowami roty prastarej przysięgi, królewskimi przywilejami, późniejszymi uchwałami i rozporządzeniami.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Współpracujemy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Młodzieżą z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego nr 1 w Krakowie. Wspólnie organizujemy prezentacje kulinarne oraz degustacje odbywające się na naszym placu targowym. Pokazy carvingu w warzywach i owocach z naszego placu targowego organizowane przez szkołę cieszą się dużym uznaniem naszych klientów
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących W Krakowie
Założony w 1948 roku, krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. Dzieci i młodzież z ośrodka wraz z opiekunami uczestniczy w naszych uroczystościach zapewniając nam piękną oprawę wokalno - muzyczną.
Spółka Kupiecka "Stary Kleparz" Sp. z o.o
Rynek Kleparski 20 31-150 Kraków
tel. 0-12-634 15 32
e-mail: biuro@starykleparz.com